doc truyen online

doc truyen online

Đạo đức của câu chuyện - làm không Twitter mình Online và No Sexting cho chính trị gia!


Thường đó là chỉ đơn thuần là đáng chú ý tất cả các vụ bê bối tình dục bao gồm lãnh đạo chính trị và hiệu quả người đàn ông ở vị trí cao. Rất nhiều của các sự kiện thực sự kết thúc sự nghiệp nổi bật, hoặc hạ cánh chúng đáng kể gặp rắc rối với pháp luật, trong đọc truyện trên mạng khi đó có rất nhiều trường hợp hồ sơ cao tại tòa án và điền vào các địa điểm thông tin TV của chúng tôi.

Là người đàn ông của sự nổi tiếng và thường là các tài sản sau vấn đề? Là các loại cùng một người đàn ông đã được rút ra để năng lượng tình dục deviants?

Điều này liên tục rồi, bây giờ với thông tin tức thời, nó là chỉ đơn giản là khó khăn để che giấu? Có rất nhiều nghiên cứu nghiên cứu tâm thần mà dường như liên kết loại hành vi, mật độ dân số loài người, và nhân vật alpha-nữ loại với điều đó. Chúng tôi đang quá nghiêm trọng vào những người trong điện, đang nắm giữ chúng để tiêu chuẩn đạo đức mà hầu như không bao giờ đạt được bằng các guys của quyền lực?

Suy nghĩ của tôi là điều này, trả lời là không, và các quý ông biết chính xác những gì được mong đợi và họ nhận ra hành vi đạo đức cần thiết và tàn truyện ngắn hay nhẫn của các phương tiện truyền thông là tốt, nhưng họ tham gia vào các hoạt động này bằng cách lựa chọn, mạo hiểm tất cả. Có lẽ, nó là loại taker mối đe dọa người muốn sống cuộc sống của họ theo cách này, nhưng do tất cả các thành phần thực sự muốn như vậy risk-takers dẫn chúng.

Không dài trở lại, một đại diện dân chủ New York đã từng thực sự đăng một hình ảnh trên Twitter của mình thành viên kiên cố hóa trong underclothing, rõ ràng là sau đó thú nhận với nhiều hơn 6 ladies trực tuyến những người ông đã không thể chấp nhận trò chuyện tình dục với trực tuyến, thời gian thứ tư. Sau đó, ông đề cập trong các phương tiện truyền thông trong suốt một bài phát biểu yêu cầu cho sự tha thứ và tham gia nghĩa vụ cho hành động của ông rằng ông sẽ không từ chức, người phối ngẫu của mình vẫn còn thích anh ta, ông đã không có kế hoạch phá vỡ tại một hội nghị máy ép, trong khi thừa nhận những gì ông đã làm.

Như ngớ ngẩn như trường hợp này là, nó là không có nhiều khó chịu hơn so với một khách hàng tiềm năng tổng thống trước đó fathering một đứa trẻ với một trợ lý dự án quảng cáo, hoặc đứng đầu nhà nước của sự IMF, hoặc các thống đốc trước đây của New York nhà nước với một cô gái gọi. Có lẽ, đó là tuyệt vời các đại lý NY Đảng dân chủ cuối cùng đã thừa nhận ông đã nói dối giới truyền thông, cá nhân người Mỹ, và rằng ông thực sự đã tải lên các bức ảnh trong câu hỏi, nhưng nó vẫn không mong muốn trong rất nhiều cách suy nghĩ của cá nhân, ngay cả khi chính trị gia trong câu hỏi từ chối để step-down hoặc cảm thấy xấu hổ trong anyway. Thật vậy, tôi hy vọng bạn sẽ vui lòng suy nghĩ về tất cả điều này và suy nghĩ về nó.

Lance Winslow là một người sáng tạo đã nghỉ hưu của một chuỗi nhượng quyền thương mại trên toàn quốc, và bây giờ chạy các

Có rất nhiều nghiên cứu nghiên cứu tâm thần mà xuất hiện để kết nối các loại hành vi, mật độ dân số loài người, và các loại nhân cách alpha-nam với điều đó. Chúng tôi đang quá nghiêm trọng vào những người trong điện, đang nắm giữ chúng để tiêu chuẩn đạo đức mà hiếm khi được thực hiện bởi những kẻ quyền lực?

Có lẽ, nó là tuyệt vời đại diện dân chủ NY cuối cùng thú nhận ông đã nói dối giới truyền thông, người dân Mỹ, và rằng ông đã không nghi ngờ gì xuất bản các hình ảnh trong mối quan tâm, Tuy nhiên nó vẫn không được chấp nhận trong tâm trí nhiều cá nhân, ngay cả khi chính trị gia trong câu hỏi từ chối để step-down hoặc cảm thấy xấu hổ trong dù sao đi nữa.