Geschiedenis

Dit is een opdracht van Bart van Bergen.

Wat is de republiek der zeven verenigde Nederlanden?

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Verenigde Provinciën of de Republiek was een land dat voor het grootste deel op de plaats ligt van het huidige Nederland. De Republiek is in 1588 ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog en eindigde in 1795 tijdens de Bataafse Revolutie.

Wat is de unie van Utrecht?

De Unie van Utrecht is het verbond van de zeven noordelijke gewesten. Ze spreken af om de strijd tegen Spanje samen voort te zetten.

Wat is een stadhouder?

Een stadhouder was één van de belangrijkste personen van heel de Republiek Der Zeven Verenigde Nederlanden.

Wie waren de stadhouders?

Frederik Hendrik en Maurits van Oranje waren een van de stadhouders.

wie was willem II

een Spaanse koning