Communicatie poster

Ouderen en jongeren

Slechte communicatie tussen ouderen en jongeren

Wat is de taaluiting: De ouderen begrijpen de jongeren niet altijd omdat de jongeren een heel ander soort taalgebruik hebben. De maatschappij is de laatste jaren versneld en ouderen vinden dit lastig om bij te houden bijvoorbeeld: bij de komst van de computer of de mobiele telefoon. Jongeren communiceren de laatste tijd ook veel meer via de whats app. Iedereen communiceert niet direct meer met elkaar het is allemaal indirecte communicatie dus communicatie via een omweg.

De oplossing

Ik zou jongeren meer met ouderen laten communiceren. Bijvoorbeeld door jongeren ouderen computerles te geven. Zo kunnen ouderen ook meer deelnemen aan deze vluchtige maatschappij. Door deze manier van communiceren kunnen oud en jong dichter bij elkaar brengen.