Õppekeskkonnad

Kristjan Leesmäe, Inga Ilves, Jane Laar, Jaana Jürisoo

Koolid

Ühised positiivsed omadused

· Kõigil õpilastel oli õpihuvi· Tunnis vaba õhkkond, suhtlemine· Näitlikud materjalid· Jõukohased teemad· Tänapäevased seadmed· Õpilaste ja õpetaja vahelised head suhted· Praktiline läbitegemine· Õpilaste kaasamine arutellu· Õpetaja hea õpetamisoskus
· Kõigil õpilastel oli õpihuvi· Tunnis vaba õhkkond, suhtlemine· Näitlikud materjalid· Jõukohased teemad· Tänapäevased seadmed· Õpilaste ja õpetaja vahelised head suhted· Praktiline läbitegemine· Õpilaste kaasamine arutellu· Õpetaja hea õpetamisoskus
ühised negatiivsed omadused

· Ealised iseärasused (õppegruppid olid erivanused)


Toetavad omased, mis pole ühised

· Praktilises tunnis kaks õpetajat Tartu Kutsehariduskeskuses


· Valgamaa Kutseõppekeskuses olid klassis suure vanuse vahega õpilased. Vanemad toetasid nooremaid.


· Tartus Kutsehariduskeskuses oli palju ruumi


· Valgamaa Kutseõppekeskuses oli andekamatel võimalus teha lisatööd


Pärssivad omadused, mis pole ühised

· Ühes klassis olid Tartu Kutsehariduskeskuses vanad arvutid mida ei kasutatud


· Valgamaa Kutseõppekeskuses oli takistuseks erinev keele ja vanuse keskond


· Valgamaa Kutseõppekeskuses oli klassis ruumipuudus, üks tund kahes klassis korraga


· Mart Reiniku Koolis puudus osaliselt kontroll töövahendite üle