נתינה לזולת

למה צריך לעזור לזולת?

צריך לעזור לזולת מכיוון שזה פותח את הלב כלפי אנשים אחרים ואתה לא חושב ומתרכז כל היום רק בעצמך אלה אתה גם עוזר לאנשים אחרים.