Muziektheater de Kanaalstreek

Nieuwsbrief maart/april

WIENERWOLD

STADSKANAAL – Muziektheater de Kanaalstreek heeft een nieuwe projectkoor opgericht: Wienerwold

Wienerwold wil goede zangers de mogelijkheid geven om na zes tot acht repetities vervolgens minimaal vijf concerten te geven. Het repertoire varieert van musical tot operette. Het Muziektheater de Kanaalstreek beschikt over een eigen database met veel geschikte partituren.

U wilt meer informatie over het projectkoor? U wilt zich aanmelden? Kijk dan even op de website www.stoperette.nl of stuur een mail naar wienerwold@ziggo.nl

Big image

WIENERWOLD is een onderdeel van Muziektheater de Kanaalstreek uit Stadskanaal


Stromende bron van vermaak Wienerwold brengt het publiek in aanraking met een luchtig muziekgenre gelardeerd met vrolijkheid, frivoliteit en vrijmoedige, satirische en sentimentele ondertonen. Melodieën vanuit musical en operette als een parodie op de opera en inspelend op de amusementsbehoefte


De formule van Wienerwold is een overzichtelijke groep van amateurzangers die zonder inbreng van een dirigent de concerten verzorgd, waarbij ruimte is voor solisten, duetten, groepszang. Elk concert duurt ongeveer 70 minuten met een eigen presentatie en organisatie In een projectformule.
Bij Wienerwold is gekozen voor een kwalitatieve begeleiding aan de piano en vervolgens met (regionale) amateurszangers bekend met dit genre. Zangers met hun eigen toon, taal, timbre, toneel en ervaring. Met het hart bij de operette dan wel musical

Wienerwold biedt ruimte aan het genre van musicalmelodieën, omdat het beide licht muzikaal theater betreft. Amerika is het land van de musical. Aanvankelijk werden de Europese operettes in vertaling op Broadway in New York opgevoerd. Veel musicalcomponisten stamden ook uit de oude wereld. De Europese invloeden zijn vanuit dat oogpunt bezien dan ook niet zo vreemd. Ze grijpt terug op oudere vormen van het lichte muzikale theater, zoals die zich in Amerika hebben ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de “extravaganza”, de “ballad opera” en de “minstrel show”.

Als er één kunstvorm te benoemen is die de laatste jaren lijdt onder beeldvorming dan is het wel de operette met zijn melodieën. Operette is toch immers oppervlakkig, banaal amusement zonder diepgang, zonder boodschap en zonder relevantie? Steeds meer verenigingen die dit genre op het regionale toneel brengen, verdwijnen jammer genoeg. Geheel anders is de situatie in de Duits – sprekende landen. Daar vinden zomerfestivals plaats met dit genre. Voorbeelden zijn de Seefestspiele in Mörbisch en het Lehar Festival in Bad Ischl.

Wienerwold ensemble focust zich in het algemeen op optredens voor culturele verenigingen, Rotary- en Lions clubs, maar ook in verzorgings- en verpleeghuizen.
Big image

SARASTRO

Stichting Sarastro is een ideële stichting en heeft als doelstelling het organiseren en begeleiden van amateur voorstellingen, evenementen en workshops op het gebied van muziek, theater en onderwijs in de breedste zin voor kinderen en volwassenen. Alles op basis van projecten.

De bestuursleden zijn vrijwilligers en worden niet bezoldigd.
De Stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk NIET ten doel en wenst uitsluitend te werken voor en in het algemeen belang.
De drie noordelijke provincies zijn het werkgebied.


http://www.stichtingsarastro.nl/

Big image

Ontstaan nieuwe bond door samengaan Balk en BOOG-Nederland

Een goede dienstverlening aan onze leden staat bij het bestuur van BOOG-Nederland centraal. Ook voor de toekomst vinden we dat belangrijk. Juist met die continuïteit in ons achterhoofd en de wens om meer met educatie te doen hebben we de afgelopen tijd positieve gesprekken gevoerd met bestuursleden van Balk.

Balk is de Bond voor A capella en Lichte muziek zingende Koren. Zie voor meer informatie de site www.balknet.nl. Tijdens de gesprekken over samenwerking hebben we geconcludeerd dat BOOG-leden en de achterban van Balk veel met elkaar gemeen hebben en dat beide besturen voor dezelfde uitdagingen staan. Beide besturen zien daarom graag dat BOOG-Nederland en Balk per 1 januari 2017 gelijkwaardig samengaan en er een nieuwe bond ontstaat.

* Het huidige serviceniveau aan BOOG-leden blijft gelijk door bijvoorbeeld behoud van een BUMA-contract.

* De continuïteit van dienstverlening blijft gewaarborgd door de inzet van professionals.

* BOOG-leden kunnen deelnemen aan een uitgebreid aanbod aan cursussen en festivals. Nu al organiseert Balk workshops die goed aansluiten bij de wensen van veel Boog-koren, zoals de nu lopende cursus Koorregie. Met input van BOOG-expertise wordt dat straks nog beter.

* Een of meer BOOG-bestuursleden nemen plaats in het bestuur van de nieuwe bond, zodat ‘BOOG-bloed en kennis’ niet verloren gaat.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april j.l. is door alle aanwezige verenigingen unaniem 'voor' gestemd en informatie omtrent de fusie zal volgen....

Begin van de lente - ilonka ory - 'De Zon staat op'

Project: Revolutie en Romantiek

Bij dit project draait het om ervaringen en kansen bieden aan enthousiaste getalenteerde amateur koorzangers en getalenteerde solisten. De ervaring meemaken om op projectmatige basis kennis te maken met bekende en minder bekende magistrale operastukken voor koorzangers en moeilijke solo- en ensemblestukken voor solisten. Dit resulteert in een totaalervaring van hoe het is om in een grote productie dit repertoire te zingen.

Voor het publiek is het een unieke belevenis van allerlei muzikale emoties. Een rijke schakering van bombastische tot uiterst tere en gevoelige muziek. Daarnaast voor de meesten een kennismaking met de rijke schakering van operamuziek met bekende en totaal onbekende stukken.

Doordat deze muziek vraagt om een groot koor en soms hoge zang technische vaardigheden vereist staat het meestal niet op het gebruikelijke koor repertoire.

Start: september 2016 1e kennismakingsavond met natuurlijk zang 31 augustus.

3 Concerten: begin oktober 2017 ( waarvan 1 in het Theater)

Repetities: Woensdagavond van 19.30 - 21.45 in de Stoperette, aan de Julianastraat 29 te Stadskanaal

Per maand een repetitie alleen voor de dames, 1x alleen voor de heren en 1x voor het gemengd koor. Dus voor ieder in eerste instantie 2 repetities per maand.

Projectbijdrage: € 80 - € 95 totaal (afhankelijk van het aantal deelnemers). kan ook per maand betaald worden!

Bladmuziek: € 15,-

Projectleider: Nico Vloothuis

Dirigent: Rob Brunekreeft

Repetititor: Aleg Tryfanenkau

m.m.v. Het Ensemble Sophia voor de theatrale omlijsting.


AANMELDEN hier

Big image

Muziektheater de Kanaalstreek & Pro Burletta slaan wederom de handen ineen

Samenwerking tussen verenigingen opent deuren voor de individuele vereniging

Door als vereniging gezamenlijk met een andere vereniging naar buiten te treden komen de projecten meer en beter onder de aandacht van de potentiële toeschouwers. Er worden deuren geopend die voor de individuele vereniging gesloten zouden blijven. Door als collectief te opereren zien verenigingen elkaar niet meer als concurrent maar als partner. Kennisuitwisseling, gezamenlijke oefensessies etc..leveren positieve resultaten op voor elke vereniging en hun leden.

Wederom is er gekozen voor een samenwerking tussen Pro Burletta en Muziektheater de Kanaalstreek en dat doet mij als schrijver deugt, echter zal de uitvoering even op zich laten wachten. Het gezamenlijke bestuur heeft gekozen voor het project 'Der Bettelstudent' en dit stuk zal op 3 maart 2018 worden opgevoerd in het Geert Teis theater ( in februari van datzelfde jaar, zal het gezelschap het Kielzog theater te Hoogezand aandoen ).
Meer info volgt...
Big image
Big image

Aankondiging/uitnodiging

Een aankondiging heeft als doel om het publiek te activeren. Het succes hangt voor een heel belangrijk deel af van een goed begin.


Gelukkig zijn er veel alternatieven voor de alom bekende saaie start “ik ga u vandaag iets vertellen over…” of nog erger “mijn presentatie gaat over…..” (net als vroeger op school met de spreekbeurt). Ik begin gewoon met een statische bewering...
Wist u dat nog geen 15% van onze leden de nieuwsbrief leest? Ik hoop dat dit snel verbetert.

Bij deze wil ik u allen uitnodigen voor de dvd presentatie van Der Zigeunerbaron op 28 april, om 20.00 uur in de Tibbe te Hoogezand/Sappemeer

Uitnodiging DVD presentatie

Thursday, April 28th, 8pm

Kees de Haanstraat 73, Sappemeer