הכלה היא היעד

מאגר מידע יישומי למורה ולתלמיד

מטרת המאגר

לכל אחד מאיתנו יש מגוון הטרוגני של ילדים בכיתה.

מספר הילדים בכיתה הולך וגדל, המורה נאלץ להיות יצירתי ומגוון כדי לתת מענה הולם להטרוגניות בכיתה.

מענה למורה

  • חומרי הוראה מגוונים.
  • כלים להרחבת הידע והיכולות המקצועיות של המורים.
  • הרחבת המענים החינוכיים-טיפוליים בכיתה.
  • בנייה וניהול תכנית התערבות אישית ללומדים מתקשים


מענה לתלמיד

  • מאגר אמצעי המחשה ותרגול.
  • עבודה בתכנית יחידנית לתלמידים.
  • מאגר אתרי העשרה.


מאמנים ומתאמנים בקריאה - כרמל וים.mp4

מאמנים ומתאמנים

שימוש בהוראת עמיתים של ילדי כיתה ה' את ילדי כיתות ג' לקידום שטף קריאה, תוך שימוש בסביבת "שטף קריאה" של מטח.