Elektrische keuring

Uitvoering elektrische keuring

Geldigheid EPC naar aanleiding van elektrische keuring

Het is verplicht, indien de eigenaar een appartement of andere woning (flat, studio, vakantiehuisje etc) te koop heeft staan en/of er sprake is van woningen verhuren, om in het bezit te zijn van een EPC, oftewel een 'energieprestatiecertificaat'. Dit certificaat geeft de energiezuinigheid van de woning weer en houdt dit inzichtelijk. Het certificaat kan verkregen worden door eerst een deskundige een elektrische keuring te laten uitvoeren. Naar aanleiding van deze elektrische keuring kan het huis verkocht/verhuurt worden.
Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop wordt zet of dat de woning wordt verhuurt, dit gaat niet zonder elektrische keuring. Zonder het EPC document kan de eigenaar kans maken op het krijgen van een boete.
Het voordeel van zo'n EPC, is het niet alleen inzichtelijk maken van de energiezuinigheid van de te kopen woning en/of het te huren woninggedeelte, maar het dient ook ter bescherming voor kopers en huurders om zo juist mogelijk geïnformeerd te worden over de desbetreffende woning, zonder dat zij voor verrassingen komen te staan.
Ook kunnen ze door de gedane elektrische keuring, inzage krijgen om verandering in de kosten van de energie van de woning te verbeteren, oftewel, te verminderen.
Kortom, ze kunnen adviezen krijgen naar aanleiding van de elektrische keuring.

Uitvoering elektrische keuring
De eigenaar van een te koop en/of te huur staand huis, moet gebruik maken van een erkende energiedeskundige type A om de elektrische keuring in orde te krijgen om uiteindelijk het EPC te kunnen bemachtigen. De elektrische keuring wordt gedaan, wanneer het gaat om woningen gebouwd na het jaar: 1981.
De deskundige komt ter plaatse de woning inspecteren aan de hand van bepaalde inspectieprotocollen te volgen om de elektrische keuring te voltooien. Hierbij wordt gekeken naar het dak, de muren, de vloer, ramen, deuren, gebruikte isolatiematerialen en natuurlijk de verwarmingsinstallatie.
Bovengenoemde is nodig om de totale energiescore te kunnen berekenen. Dit gebeurd veelal door een speciaal 'softwareprogramma'op de computer. Deze is door de VEA (Vlaams Energieagentschap) ter beschikking gesteld, waardoor de uitkomsten naar aanleiding van zo'n 'softwareprogramma' niet kan verschillen in het land en de elektrische keuring door alle deskundigen op dezelfde manier wordt uitgevoerd.
Wanneer de score is berekend naar aanleiding van de elektrische keuring, zal de deskundige de EPC opmaken en ondertekenen.
De elektrische keuring neemt ongeveer een halve dag in beslag.

Het kan ook zijn dat er sprake is van de verkoop/verhuur van een woning met elektrische installatie voor het jaar 1981 of wanneer er sprake is van een nieuwe installatie in huis, een uitbreiding van installaties en/of aangebrachte wijzigingen of dat er sprake is van een tijdelijke installatie. Ook hierbij is het nodig om tot een elektrische keuring over te gaan, zodat de elektrische keuring met betrekking tot huishoudelijke elektrische installatie kan worden gekeurd. Deze elektrische keuring komt om de 25 jaar terug en is verplicht in de drie Gewesten (het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest).
De elektrische keuring gebeurd hier door middel van de volgende opmetingen in huis te doen, zoals bijvoorbeeld de aardspreidingsweerstand, verliesstroomschakelaar werking, isolatiemeting, stopcontacten testen, aarding van toestellen, gebruikte leidingen.
Ook na deze elektrische keuring is sprake van het krijgen van een EPC document.

Geldigheid EPC naar aanleiding van elektrische keuring
Het certificaat naar aanleiding van de elektrische keuring, is tien jaar geldig. Wanneer de woning opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen deze jaren, dan hoeft er niet weer een nieuw certificaat aangevraagd te worden en blijft het originele van toepassing.
Mocht het zijn dat er sprake is van veranderingen, aangebracht in de desbetreffende koopwoning en/of huurwoning, dan kan het handig zijn het certificaat (EPC) opnieuw te laten opmaken door middel van een elektrische keuring. Zo worden de nieuwe ontstane resultaten voor de kopers/huurders aantrekkelijker gemaakt.
Er moet wel altijd worden gezorgd dat ook de koper/huurder een kopie krijgt van de EPC, oftewel het certificaat naar aanleiding van de elektrische keuring.

Reden elektrische keuring
De voornaamste reden dat er een elektrische keuring moet plaatsvinden door een erkende deskundige, is veiligheid voor de potentiële koper/huurder met betrekking tot lichamelijk letsel, brandgevaar door slecht werkende installaties en om het behoudt van goederen te garanderen. Zo kan een elektrische keuring heel wat gevaren voorkomen.