מה חוגגים בחנוכה

איזה מאכלים אנו אוכלים

לשם מה אנו חוגגים את חנוכה?

ימים אלה נקראים ימי "חנו-כה" מפני שביום כ"ה בכסלו נחתי

יהודים מהאויבים וכן לזכר חנוכת מקדש ומזבח.

חנוכה נמשך שמונה ימים לזכר נס פך שמן שירע בבית שני לאחר נצחונם
של חשמונאים על יוונים כב"ה בכסלו בשינה 164 לפני
הספירה.


מאכלי החג

מדוע אנו אוכלים מאכלים המטוגנים בשמן?

למה אוכל בחנוכת מאכלים מטוגנים בשמן? על שם אותיות שמן
החוזר כמה פעמים בפרשת החג: שמונה ימי חשמונאים (בשתי מילים מצויות שורש ה"שמן "), ולכבוד פך שמן טהור. על כן מקיים .גם אנו מצווים זו ואוכל סופגניות ולביבות מטוגנות בשמן.