Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van 12 november 2013

Juf Judith

Vanaf volgende week is het ouderschapsverlof van juf Judith afgelopen. Dat betekent dat zij vanaf maandag 18 november op maandag groep 5A overneemt van meester Stephan. Meester Stephan staat dan op dinsdag, woensdag, donderdag en de hele vrijdag voor de groep. Juf Sanne is dus deze vrijdagmiddag voor het laatst in groep 5A.


Oudergesprekken zonder rapport

Volgende week (week 47) vinden de 'oudergesprekken zonder rapport' plaats. Wij hechten eraan om als volwassenen met elkaar te praten over de ontwikkeling van uw kind(eren). Om dat vrijuit te kunnen doen voeren we de gesprekken met u zonder dat de kinderen daarbij aanwezig zijn. Als het nodig is kan er een vervolgafspraak gemaakt worden waarbij de ouders de leerkracht en het kind aanwezig zijn. Het eerste rapport is er in februari 2014. De resultaten op de Cito-LOVS toetsen worden daarin opgenomen.

Hoofdluis

Een jaar of twaalf geleden deden de luizenzakken en luizencapes hun intrede op de basisscholen. Tegenwoordig is er bijna geen school in Nederland meer of er hangen fleurige zakken of capes aan de kapstok. Ook bij ons! Een vrolijk gezicht, dat wel. Maar nut blijken de zakken niet of nauwelijks te hebben. Net zo weinig als kookwassen, hysterisch stofzuigen en knuffels en beddengoed een week in vuilniszakken of de vriezer leggen. Tegenwoordig wordt nog slecht één wapen ingezet tegen hoofdluis: de luizenkam. In sommige klassen is het moeilijk om de hoofdluis te verjagen. Leest u daarom onderstaande informatie a.u.b. goed door om te helpen de klassen hoofdluis vrij te maken.


Wat kunt u tegen hoofdluis doen?

Het RIVM adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft kunnen plaatsvinden naar anderen. De behandeling bestaat uit twee weken lang elke dag kammen, eventueel in combinatie met een antihoofdluismiddel. Het RIVM adviseert de behandeling van hoofdluis vooral te richten op de haren (kammen, al dan niet in combinatie met een antihoofdluismiddel) en niet op de omgeving. Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor overdacht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc.


Waarom twee weken kammen?

Vanaf de eerste kambeurt is het besmettingsgevaar grotendeels geweken. De reden dat men toch twee weken moet doorgaan is dat de neten niet allemaal tegelijk uitkomen maar geleidelijk. Als je de eerste dag alle luizen hebt verwijderd, kunnen dus tot twee weken daarna nog nieuwe luizen uit de neetjes komen die je niet hebt verwijderd.


Geen andere maatregelen?

Uit een literatuurstudie is gebleken dat er onvoldoende bewijs is voor overdacht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Het RIVM-beleid is (indien mogelijk) altijd gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Daarom richten we ons bij hoofdluis vooral op de behandeling (kammen, al dan niet in combinatie met een antihoofdluismiddel) van de haren en niet op de omgeving. Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact en niet via indirect contact.


Middelen om hoofdluis te voorkomen.

Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben. Er is nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, wegens de mogelijke toename van resistentie en wegens mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen. Meer informatie is op de site van het RIVM te vinden. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

MR vergadering

Vanavond is er een MR vergadering waarin ondermeer de meerjarenbegroting zal worden besproken maar ook het voorstel dat is gemaakt door de werkgroep ‘andere tijden’.


De werkgroep heeft zich gericht op de tussenschoolse opvang (TSO/Lunchclub) in de middagpauze dat door veel kinderen, ouders én leerkrachten wordt ervaren wordt als een onrustig moment in de dag. De oplossing die is bedacht door de werkgroep wordt vanavond aan de MR gepresenteerd waarna de MR via een ouderraadpleging ouders zal raadplegen. Als de MR en een meerderheid van de ouders akkoord is zal de school de overgang naar andere schooltijden gaan inplannen. Hierbij wordt ook weer rekening wordt gehouden met leerlingen en ouders en de tijd die zij nodig hebben om de veranderingen te kunnen inplannen in hun persoonlijke situatie.


Mocht u nog vragen hebben over de werkgroep of het onderwerp andere schooltijden, neem dan contact op met nieuweschooltijden@jan-ligthartschool.nl of met de mr@jan-ligthartschool.nl


Opvoedtip van de maand (CJG)

Staat bij jullie de televisie regelmatig aan? Speelt u kind met vriendjes en vriendinnetjes of wel eens alleen?

Allerlei vragen die te maken hebben met spelen. In dit artikel komt het belang van spelen aan bod. Een aantal feiten die benadrukken hoe belangrijk spelen is en de rol van ouders hierin.


Het belang van spelen

Een kind speelt wanneer het vrijwillig bezig is met een spel of sport. Als ouder kunt u uw kind op ideeën te brengen en stimuleren, maar plezier dient hierbij het enige doel te zijn. Spelen heeft voor kinderen meerdere functies, namelijk:

  • Spelen is voor kinderen een manier om hun energie kwijt te raken en de dag te verwerken.
  • Het verwerven van sociale vaardigheden in ‘veilige’ context. Tijdens het spelen leren kinderen om te gaan en te experimenteren met nieuwe sociale situaties.


Ontwikkeling

Spelen begint al in de babyfase. Het spelen van baby’s en kleine kinderen begint met de interesse in de aanwezigheid van een voorwerp of een persoon. Uw rol als ouder is hierin van belang. Kinderen halen meer uit het spel als het spel door de gehele dag wordt ingezet, bijvoorbeeld: “He, je hebt het blauwe blokje gevonden, kun je ook de rode vinden?” of “Hoeveel wortels tel jij op je bord?” Hiermee stimuleert u uw kind om op eigen kracht tot spel te komen. Vanaf 2 jaar beginnen peuters met rollenspellen. In het begin imiteren zij echte situaties, om vervolgens in fantasiespel te belanden. Door verschillende rollen aan te nemen leren kinderen wat er in een ander persoon om kan gaan. Taal speelt hierbij een belangrijke rol. De rollenspelen moeten worden voorzien van tekst en afspraken moeten mondeling worden gemaakt. Op deze manier leren kinderen te onderhandelen, een compromis te sluiten of ‘nee’ te zeggen.”

In de kleutertijd komt het spelen met regels aan de orde.

Denk hierbij aan:

· Tikkertje

· Verstoppertje

· Gezelschapsspellen

Door op deze manier te spelen ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden. Ze leren op hun beurt te wachten, zich aan afspraken (spelregels) te houden en leren omgaan met verlies en winst. Spelen is dus om meerdere redenen belangrijk voor uw kind. Zorg dat voldoende tijd overblijft voor uw kind om te spelen.


Vragen?

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin

via info@cjgregioarnhem.nl of 088-3555000.


dansen bij de apen

DSCF0632

Jan Ligthartschool

van Slichtenhorststraat 27a,
6821 CJ Arnhem

Tel: 026-4450766Dependance, Hommelseweg 115,
6821 LD Arnhem

Tel: 026-3515230