פורים

מגישים: ,ליאב , אביב ולידור

שני מנהגי פורים

מנהג ראשון

אכילת אוזני המן

הסבר: הסיבה האמיתית שבגללה אוכלים אזני המן היא שהם בעצם מסמלים את טבעו של נס חג הפורים.


מנהג שני

להתחפש

הסבר: בפורים אנו נוהגים להתחפש בגלל שפעם התחפשו בשביל הכיף והיום זה יותר נפוץ בתחפושות אחרות.

2 מצוות פורים

מתנות לאביונים

הסבר: נותנים מתנות לאביונים כי הם צריכים אוכל ומים ואין להם כסף.


קריאת מגילת אסתר


הסבר: קוראים את מגילת אסתר בגלל שרוצים להעביר את הסיפור הזה לדורות הבאים.

תיאור המן

הָמָן הרשע הוא דמות מקראית המופיעה במגילת אסתר, ומכונה בה "צורר היהודים" וכן "איש צר ואויב המן הרע הזה" שביקש להשמיד את כל היהודים במאה עשרים ושבע מדינות, ונחל מפלה ולבסוף נתלה. בשיח היהודי נשתרש כינויו ל"המן הרשע".

עד לא ידע

בתחילה נקראה התהלוכה בשם "קרנבל". בשנת 1932, הוכרז על תחרות למתן שם קבוע לתהלוכה. מתוך כ-300 הצעות שהוגשו, נבחרה הצעתו של הסופר ברקוביץ להעניק לתהלוכה את השם "עדלאידע", שהכוונה בה היא הגעה לשכרות עד לטשטוש מוחלט, לאי-ידיעה. זאת, על פי דברי רבה בתלמוד הבבלי