Teadmusloome

Külli N.

.. on üksi või koostöös uute teadmiste loomise protsess, mille käigus jagatakse ja antakse tagasisidet.

Mart Laanpere - 21.sajandi kool: personaalne õpikeskkond, e-õpik ja teadmusloome