Bondefamiliene

GÅRDSEIERE

Bøndene i Norge fikk kjøpe gårdene sine.

De fleste bondefamilier ville gjerne kjøpe gården sin for å få slippe å betale leieavgift til jordeieren. De fikk flere fordeler også f.eks:


  • De kunne fritt hogge tømmer hvis gården hadde skog.
  • En selveiersønn kunne arve gården etter foreldrene.


I enevoldstiden fikk bøndene kjøpe den jorda de dyrket, slik at de ble selveiere.

Norske bondegårder

  • Bondefamiliene spiste lefse, grøt og flatbrød
  • Bøndene som bodde langs kysten, spiste også mye fisk ved siden av melmaten.
  • Dyrket kål, erter og andre grønnsaker vis det var mulig.
  • Og om høsten plukket de bør i skogen og jaktet og fisket i fjellet.
  • Måtte kjøpe korn fra Danmark.