ליקוי חמה וליקוי ירח

מגיש : שון באזוב

ליקוי חמה :

הירח מקיף את כדור הארץ אחת לחודש ובמסלולו הוא יכול לחלוף בין כדור הארץ לשמש. ליקוי חמה או ליקוי שמש הנה התופעה המתרחשת כאשר הירח חולף בדיוק בין כדור הארץ לשמש ומסתיר את דסקת השמש עבור צופה על כדור הארץ, ליקוי חמה מתרחש כל חצי שנה.
Big image

ליקוי ירח :

ליקוי ירח/ליקוי לבנה הינו התופעה המתרחשת כאשר הירח נכנס לצלו של כדור הארץ. במצב זה, צופה הנמצא על אזור בירח הנמצא בצל כדור הארץ, לא יראה את השמש או יראה רק חלק מהשמש .
Big image
ליקוי ירח
ליקוי חמה