لاتحزن

ALLAH bersama kita

Big image

Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan


Dalam kesesatan akan datang petunjuk, dalam kesulitan ada kemudahan, dan setiap kegelapan akan menjadi terang benderang

Firman Allah dalam surah Insyirah ayat 5 hingga 8:

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap"
Big image

Cubaan


Ketika Allah rindu pada hambanya, Allah akan mengirimkan sebuah hadiah istimewa melalui malaikat jibril yang isinya adalah ujian
- "Pergilah pada hambaku lalu timpakanlah berbagai ujian padanya kerana aku ingin mendengar rintihannya"

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 286:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
Big image

MA FI QALBI GHAIRULLAH - Tiada dihatiku melainkan Allah