MÄNGUD E-ÕPPES LÕPUTÖÖ

KATRIN METSLANG

MÄNGU TUTVUSTUS

Tegemist on e-keskkonnas loodud puzzlemänguga.

Eesmärk on arndada tähelepanu ning käe ja silma koostööd.

Mängu raskusastet on võimalik valida vastavalt lapse vanusele ja soovile.

DEKONSTRUKTSIOON

Tegutsejad:

Mängida saab üksi.

Mängijate arv ei ole piiratud, mängu võitja selgitatakse välja mängu läbimise kiiruse põhjal.


Reeglid:

Mängimiseks tuleb valida e-keskkonnas ettevalmistatud mäng.

Tutvuda kuidas mängu tehniliselt mängitakse ( puzzle tükkide pööramine ja paika asetamine).

Juhul, kui mängitakse aja peale, leppida kokku, mitmest puzzletükist pilti kokku pannakse.


Ressursid:

Aeg - ei ole piiratud ressurs.

Ettevalmistatud või vabalt valitavate piltide hulk nei ole piiratud.

Mängimise kordade arv - ei ole piiratud.

MÄNGU LÄBIVIIMISEKS KASUTATUDE-ÕPPEVAHENDID

Briifinguks ja debriifinguks kasutasin kodutööde foorumit.

https://moodle.ut.ee/mod/forum/discuss.php?d=207547


Mängu läbiviimiseks jigsawplanet kekkonda.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle

HINNANG VALITUD VAHENDITE SOBIVUSELE.

Mänguks valisin puzzle, kuna lasteaias töötades on seda mugav iga teemaga siduda. Seda keskkonda on mugav uute puzzlede loomiseks igapäevalest kasutada. Pakutud võimalustest oli see minu jaoks sobivaim ning mugav ja lihtne kasutada.

Briifingu ja debriifingu viisin läbi kodutöö keskkonnas, sest lastega igapäevaselt ei hakka ma selleks kasutama e-keskonda.

SIHTRÜHM JA KONTEKST

Sihtrühmaks sellele mängule on lasteaia lapsed.

Lastele meeldib puzzlesid kokku panna. Samuti on hea see, et iga pildi puhul saad raskusastet järjest tõsta, erinevalt papppuzzledest.

DEBRIIFING

Tagasiiside oli hea, mängijad hindasid puzzle mängu lasteaias väga sobivaks mänguks.