ICT binnen de Landbouw!

Precisie Landbouw

Precisielandbouw is een vorm van landbouw, waarbij planten en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben. Het grote verschil met de klassieke landbouw is dat de klassieke landbouw per veld bepaalt wat er gebeurt terwijl bij precisielandbouw ongeveer per vierkante meter de behoefte bepaald kan worden.

In bijvoorbeeld de akkerbouw houdt dit in: met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst bereiken. Doordat minder diesel en N-kunstmest wordt gebruikt en doordat de bodem een goede structuur heeft, bespaart precisielandbouw CO2-uitstoot. Ook de beregening en zaai/poot-dichtheid kunnen hiermee geoptimaliseerd worden.

Precisielandbouw is een geavanceerde vorm van landbouwmechanisatie en maakt gebruik van GPS, sensoren (op de grond en vanuit de satelliet) en computers op de trekker.

Overheid en agrarisch bedrijfsleven stimuleren in Nederland de toepassing van precisielandbouwtechnieken door middel van een precisielandbouwprogramma.

Remote Sensing

Remote Sensing is een belangrijke informatiebron voor overheid en boer.

Satellietdata levert een voor landbouw uniek plaatje op met de actuele toestand van de gewassen. De opname van satellietbeelden kent echter een heel groot probleem: bewolking. Het project BIOSCOPE onderzoekt de mogelijkheden om

met kleine, onbemande vliegtuigjes onder de bewolking te vliegen om de voor de satelliet onzichtbare plekken toch in kaart te brengen.

ICT in de Toekomst!

Een device dat je kunt dragen, zoals een Google Glass of een Smartwatch, zou uitkomst kunnen bieden. Aangezien Google Glass voor een groot deel via de stem bediend kan worden, houdt de boer zijn handen vrij. Boeren hoeven hierdoor minder tijd op kantoor door te brengen en kunnen registratieprocessen makkelijk via Google Glass verwerken.

Koe als streepjescode
Met Google Glass kunnen nu al barcodes van medicatie voor het vee gescand worden, zodat de juiste dosering en eventuele bijwerkingen in een oogopslag duidelijk zijn. Daarnaast kunnen er makkelijk foto’s en video’s gemaakt worden, zodat de veearts mee kan kijken. Google Glass kan aan de beweeglijkheid van koeien zien of ze tochtig zijn en welke stier daarbij past voor inseminatie, maar denk ook aan communicatie met de melkrobot en updates over de activiteit van de koe.

Meerdere toepassingen
Ook in de akkerbouw zijn er toepassingen. De camera van Google Glass kan bijvoorbeeld ziektes bij planten herkennen en hier oplossingen voor aandragen, de status van het weer doorgeven of door middel van GPS aangeven waar je bent op je perceel en welk stuk nog gezaaid of geoogst moet worden.