NUTIKUU RISTIKUS

APRILL - NUTIKUU TALLINNAS

Eesmärgiks on uute, huvitavate ideede, võimaluste, digilahenduste tutvustamine, et muuta õppimine põnevamaks ja elulähedamaks.

Meie koolis on tegevused tihedalt seotud erinevate õppeainetega.

Nutiorienteerumine

4. aprillil anti Ristiku Põhikoolis Nutikuule avapauk nutiorienteerumisega kooli lähiümbruse tänavatel. Orienteerumine viidi läbi kasutades Loquiz keskkonda. Osalesid 3.-8. klasside õpilased, lapsevanemad ning õpetajad. Mängus oli võimalus osaleda ajavahemikus kella 9.40 - 15.45. Stardid toimusid iga 60 minuti järel. Üles tuli leida 12 kontrollpunkti, kus pidi vastama küsimustele, mis olid valdavalt seotud nutinduse ja internetiturvalisusega. Keskmiselt tuli läbida 2,5 km.

Suur tänu Birgit Sagarile tahvelarvutite muretsemise eest! Suured tänud ka õpetaja Mari Tammurile ning huvijuht Karin Raidmale abi eest nutiorienteerumise läbiviimisel! Aitäh kõikidele õpetajatele ja juhtkonna liikmetele, kes üritust toetasid!
Big image

Külalistunnid

  • 6. aprill - 4., 5. klassidel külas veebikonstaabel
  • 13. aprill - 6., 7. klassidel digitarkusetund Swedbanki esindajatega
  • 15. aprill - 8., 9. klassidel külas Elisa esindaja

Nutikohvik

Nutikohvik oli avatud kahel korral:

  • 13. aprillil – 3. – 6. klasside õpilastele
  • 27. aprillil – 7. - 9. klasside õpilastele

Nutikohviku külalisteks olid vastava vanuseastme õpilased ja Ristiku Põhikooli õpetajad ning juhtkond.
Nutikohvikus pakuti õpilaste poolt nutisuupisteid. Nutisuupisted on erinevad äpid/rakendused, mida õpilased oma meeskonnaga (2-3 õpilast meeskonnas) tutvustasid.

Nutikohviku külalisteks ja menüüs pakutava hindajateks olid kõik nutikohviku külalisteks olevad õpilased ja õpetajad ning teised nutikokkade meeskonnad.

Nutikohvikus pakutav pidi olema kasulik, põnev ja õpetlik. Selleks said iga klassi nutikokad eelnevalt paika panna nutimenüü, mida nad õpetajatele ja teistele õpilastele pakuvad.

Nutikohvikus oli väga tore! Suur tänu nutikokkadele 3. a, 4. a, 5. a, 5. b, 6. a, 7. klassidest ja nende õpetajatele ning kõikidele osalejatele nutikohviku õnnestumise eest!

Suur tänu raamatukoguhoidjale Bärbel Luhari-Err'ile vahva idee ja abi eest selle teostamise eest!

Joonistusvõistlus

Kuni 20. aprillini toimus veebipõhine kunstikonkurss „Nutt koolis“. Osaleda võisid kõik Tallinna koolide õpilased, kes soovisid kunsti siduda nutiseadmetega ja nutikate kasutamise teemaga koolis. Kool esitas valiku töödest konkursile. Täpsemaid juhiseid võistluse kohta saab lugeda Tallinna Nutikuu kodulehelt.

Meie koolis joonistasid 4. a klassi õpilased pilte programmiga GIMP õp. Eve Reisalu juhendamisel. Võistlusele saadeti 4. a klassi poiste Sven Markuse ja Ralf Ingmari tööd. Valmis GPS kunst, st et joonistamise aluseks võeti nutiorienteerumise teekonnast saadud kujund.

Tore ja kasulik äpp

Kuni 28. aprillini toimus toredate ja kasulike õpiotstarbeliste äppide tutvustamine ja soovitamine kaaslastele ning õpetajatele. Kõik leiud tuli riputada Padlet veebitahvlile. Selleks
  • tuleb 2 korda klõpsata veebitahvlil;
  • pealkirja reale kirjutada äpi nimetus / äpi soovitaja eesnimi ja klass;
  • tekstiossa kirjutada äpi lühikirjeldus;
  • + märgi kaudu lisada veebiaadress, kust seda äppi saada.


Äppide üles riputamise tähtaeg on küll möödunud, kuid jätkuvalt on oodatud sinna toredad ja kasulikud leiud.


Sarnane äppide kogumise aktsioon toimus ka üle-eestiliselt.

Big image

Nutilaul

Õpilased koos muusikaõpetajaga teevad muusikatunnis nutikuule pühendatud nutilaulu. Laulule koostatakse ühiselt sõnad ning õpetaja teeb fonogrammi. Laul on plaanis selgeks õppida ning salvestada.

Suur tänu õpetaja Ago Niglasele toreda ettevõtmise eest!

Meie kooli nutifilm

Õpilased koostavad oma kooli tutvustava video, fotokollaaži või foto ning saadavad selle huvijuhile (k.raidma[ät]ristiku.tln.edu.ee).

Nõuded tööle:
1. Pilt on töötlemata (värve, heledust/tumedust ei ole muudetud jne.)
2. Video ning fotod ja kollaažid on autori enda originaallooming.
3. Video pikkus võib olla max. 3. minutit.
4. Kollaažis kasutatavad pildid peavad olema ära tuntavad ja vajadusel ka eraldi saadetavad.
5. Töö esitamise tähtaeg on 26. mai.
6. Osaleda võivad kõik Ristiku Põhikooli õpilased.

Suur tänu huvijut Karin Raidmale ürituse organiseerimise eest!

Mectory külastus

7. aprillil käis meie koolist IT juht Raul Pavelson Tallinna koolide haridustöötajatega tutvumas Mectory majaga.

Majas tegi ekskursiooni giid Rasmus Reino. Giid näitas ja rääkis ruumidest, mis asuvad selles hoones. Enamjaolt on maja sisustatud väikeste ruumide boksidega, mida antakse aktiivsetele noortele nö rendiks. Rendimaksu nendelt ei võeta, vaid hoopis toetatakse noori nende ettevõtmisel. Rendileping kehtib üldjuhul aasta.

Näha sai 3D printerite ruumi ja äppide testimise seina. Kõrvalolevas laboris tehakse äpid valmis ja kaughaldusega pannakse kõik rakendused seadmetesse ja seinal saab neid proovida ja katsetada.

Edasi viidi külalised keldrikorrusele ventilatsiooni laborisse. Giid rääkis labori loomise ideest. Mõte selline ruum teha tuli sellest, et ventilatsiooni eriala ei ole noorte seas eriti populaarne. Et teha see eriala põnevamaks tuli mõte teha ruum, kus saab enda silmaga jälgida kuidas näiteks kliimaseadmed ruumis õhu liikuma panevad.

Giid näitas ühte töötuba, mis oli sisustatud moodsate saagidega, mida saavad kasutada isegi väikese lapsed, ilma et peaks kartma, et nad endale viga teevad. Saelehe põhimõte seisneb selles, et kui lõigatavat asja lõikelaua vastu suruda, siis saag lõikab. Giid demonstreeris, et saega ei ole võimalik näppu lõigata. Näpp vibreerib saelehega kaasa ja nii ei lõika kätte.

Mektory kutsub õpilasi koos õpetajatega katsetama tahvelarvutitega digitunni võimalusi, testima erinevaid 3D printereid, looma ja trükkima ruumilisi kujundeid, õppima mängides, kasutama ohutut mehhatroonikalaborit (sobivaid seadmeid leidub ka lasteaialastele), legodest roboteid ehitama, õhupuhastuslaboris katseid tegema, kolmapäeva õhtuti tasuta Pythoni programmeerimist harjutama ja muid huvitavaid asju tegema.

Tekst: Raul Pavelson

Fotod: Raul Pavelson ja Kätlin Kalde

Rahvusvahelise hariduskonverents

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) korraldab 14.-15. aprillil rahvusvahelise hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“, mille fookuses on tehnoloogia efektiivsem kasutamine hariduses. Konverentsil esitletakse haridustöötajatele valdkonna uusi trende, kätt saab proovida ka töötubades. (koolielu.ee)
Konverents toimub KUMU-s. Tähtaeg konverentsil osalemise registreerumiseks on 6. aprill.
Meie koolist osaleb konverentsil õp. Eve Reisalu.

Kolleegidel külas

18. aprillil käisid meie kooli õpetajad vaatamas-tutvumas, kogemusi saamas, mida tehakse Tallinna Konstatin Pätsi Vabaõhukoolis. Kool on ilus, saanud möödunud sügisel värske välimuse. Selles koolis tegutsevad klassid ja rühmad hariduslike erivajadustega õpilastele, kellel on tundeelu- ja käitumishäired ning autismi spektri häired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäired. Õppetöö toimub ühes vahetuses. Koolis on mitmeid puutetahvleid ning kasutada on ka tahvelarvuteid. Ringkäigu raames oli võimalus saada vastuseid kõikidele kooli kohta tekkinud küsimustele.

Nutikas südamenädal

Südamenädalal, 25.-30. aprillini toimus nutikuuga seotud tegevusi.
Õp. Eve Reisalu tutvustas 7.-9. klassi õpilastele rakendusi, mis on seotud tervisega. Näiteks said lapsed ülevaate äppidest, mida saab kasutada vererõhu ja pulsi mõõtmiseks, vee joomise ülestähendamiseks ja meenutamiseks, e-ainetest ülevaate saamiseks ja sportimiseks. Kuid nutiseadmetesse on võimalik laadida ka rakendusi nägemise ja kuulmise kontrollimiseks ning kopsumahu mõõtmiseks. Loomulikult tuleb meeles pidada, et nutiseade ei ole meditsiiniline aparaat ja alati kõiki tulemusi ei tohiks kohe väga tõsiselt võtta, vaid kahtluste korral tuleks lasta oma tervis üle kontrollida meditsiinitöötajal või spetsiaalse vahendiga (näiteks vererõhuaparaat). Tore on, et mõni õpilane rääkis spordirakenduste kasulikkusest, mis tal on juba enda nutiseadmesse laaditud.
Räägiti ka nutiseadmete mõõdukast kasutamisest ning kõlama jäi mõte, et käitugem targalt ja tervislikult!
Big image

Müramühin

Südamenädala raames, 26.-28. aprillil toimus ülekooliline müra mõõtmine, milleks kasutati rakendust Sound Meter. Kõik soovijad kasutasid mõõtmisel oma nutiseadmeid. Nad said juhendi paberkandjal, kus oli tabel, kuhu nad said kanda erinevate müraallikate mõõtmise tulemusi. Loendis oli näiteks koolikell, vahetund 1. ja 3. korrusel, söögivahetund sööklas, klaver, treipink, kriidiga kirjutamine, laulmine muusikatunnis, trumm jm. Õpilased võisid moodustada meeskondi, kuid võisid tegutseda ka üksi.
Tulemuste põhjal on plaanis teha analüüs.
Suur tänu õpetaja Jürgo Noonile ürituse organiseerimise eest!