זכויות המיעוט בדמוקרטיה

כתב: אסף נבון

זכיות המיעוט בדמוקרטיה

בדמוקרטיה ההחלטות מתקבלות בדרך של הכרעת הרוב. אין פירוש הדבר שהרוב בהכרח צודק או שהכרעת הרוב היא נכונה ביותר או מוסרית ביותר. הצידוק לקיומו של השלטון הדמוקרטי הוא בכך שהוא נקווה על ידי רוב הבוחרים בבחירות הוגנות. העיקרון המבסס את השלטון הדמוקרטי על הכרעת הרוב הוא גם זה הנותן זכויות למיעוט, אשר אולי ייבחר לשלטון בעתיד. ההגנה על זכות הביטוי וההתארגנות של המיעוט מאפשרת בבוא העת חילופי שלטון, אם יחפוץ בכך העם. ההגנה על זכויות המיעוט, פירושה גם מניעת '' עריצות הרוב.''