Floyd-Warshall vs Dijkstra

Kiirusvõrdlus

Ülesanne: Leida lühim tee kõigi tippude paaride vahel.

Dijkstra algorithm

Valida algtipp ja märkida see külastatuks.
Kuni on olemas külastamata tippe: külastada lähimat tippu, uuendada tippude kaugusi algtipust.

Floyd-Warshall

for(int k=0; k < V; k++)

for(int i=0; i < V; i++)

for(int j=0; j < V; j++)

if(dist[i][j] > dist[i][k]+dist[k][j])

dist[i][j]=dist[i][k]+dist[k][j];

1