חלק ב'- אזרחות פעילה

תהליך העבודה

את החלק האקטיבי, בחרנו לבצע מול ארגון מד"א, בו אנו מתנדבות. במהלך העבודה האקטיבית, ננסה להעלות את המודעות להטרדות המיניות מצד נהגי האמבולנסים וכן, לנסות למנוע אותן על- ידי כך שנעודד דיווח של המתנדבות הנפגעות.

מהו אקטיביזם חברתי

אקטיביזם חברתי - אקטיביזם הוא ביצוע שינויים חברתיים מתוך אמונה או תפיסה חברתית מסוימת, על ידי נקיטת פעולה ישירה מתוך אכפתיות ומעורבות ורצון להשפיע ולקחת חלק ממשי בעיצוב סביבת חיינו. זאת בשונה מפעולה עקיפה, כמו בחירת נציגים לכנסת או לרשות המקומית כדי שייצגו את האינטרסים של הבוחרים שלהם. אקטיביזם יכול להתבטא בפעולות בודדות, מתונות או קיצוניות, אך גם בפעולות יומיומיות מתמשכות. אקטיביזם נועד לשנות נורמה קיימת בחברה ולייצר במקומה נורמה אחרת – הנתפסת כטובה יותר לכלל. אקטיביזם יכול להיות חברתי, פוליטי, סביבתי, ועוד.

תיעוד החלק האקטיבי:

מדוע בחרנו בפעילות זאת ?

בחרנו בפעילות זאת מכיוון שאנחנו רוצות לחקור ולראות האם הכתבה השפיעה על המתנגבות במד"א, על החלטתן האם להמשיך להתנדב בארגן או לא וכדומה.. המטרה המרכזית של הפעילות היא להעלות את המודעות לכך שיש הטרדות ושאסור לשתוק, ובמידה ועברת הטרדה על בשרך- לא לפחד לשתף ולהעביר האלה, לא לשתוק ולהילחם למען הזכות לחיים ולביטחון שלנו! וכנאמר בכתבה- " כשאנחנו מגיעות להתנדב מגיל 15 ועד גיל 80, מגיע לנו לישון בלי פחד במשמרות לילה, לא לספוג זלזול ביכולות שלנו, לא לפחד שינצלו אותנו, ואם נוצלנו, לא לפחד מהסביבה שלנו, שבסך הכל ניסינו לשפר" .
הסרטון הערוך שלי