Zelfredzaamheid

Kristie & Kenna

Hulpmiddelen bij zelfredzaamheid

Zorg op maat

Stichting Zorg op Maat is er voor iedereen met een chronische beperking

Heeft u een chronische beperking en vindt u het soms lastig om mee te doen in de samenleving? Stichting Zorg op Maat (ZoM) staat voor u klaar.
Lastig meekomen

Veel van onze cliënten hebben een moeilijk herkenbare chronische beperking.
Het kan hierbij gaan om verstandelijke, sociaal-emotionele of persoonlijkheidsbeperkingen. Meedoen in de samenleving is daardoor moeilijk.

Vormt uw beperking een belemmering?

Mensen met een chronische beperking kunnen door hun beperking allerlei soorten problemen ondervinden. Zo lopen zij een verhoogd risico om in botsing te komen met autoriteiten en een strafblad te krijgen door onaangepast gedrag.
Ondersteunen en stimuleren

We helpen mensen met een chronische beperking hun eigen keuzes te maken op sociaal terrein, voor school en werk. ZoM ondersteunt en stimuleert cliënten in hun dagelijkse leven met als doel zo zelfstandig mogelijk te leven. Zo worden problemen voorkomen en re-integratie gestimuleerd

Zelfredzaamheid stimuleren

‘Ouderdom komt met gebreken’ is een vaak gehoorde uitspraak. Of je zelfredzaam kan zijn op latere leeftijd hangt af van verschillende factoren, zoals je woonsituatie, mobiliteit en veiligheid. Ook fysieke, psychische en sociale kwetsbaarheden zijn factoren die de zelfredzaamheid van mensen kunnen beïnvloeden.

Juist binnen de groep ouderen spelen factoren als fysieke, psychische en sociale kwetsbaarheden een grote rol bij zelfredzaamheid. Je kunt je voorstellen hoe snel ouderen op allerlei vlakken achteruit gaan als ze fysiek niet sterk genoeg meer zijn. Het onderhouden van sociale contacten en de huidige woonsituatie kunnen dan ineens een probleem vormen.

Het is belangrijk om te realiseren dat iedere oudere een andere behoefte heeft, en dat deze behoefte samenhangt met de mate van zelfredzaamheid. Een sterk gevoel van zelfredzaamheid zorgt voor motivatie, waardoor hulpverlening van professionals minder gewild is. Mocht het toch zo zijn dat ouderen in een situatie terecht komen waarbij ze hulp nodig hebben, dan is het belangrijk dat ze in samenspraak met professionals kijken in hoeverre ze dingen nog zelfstandig kunnen blijven doen.

Ouderen uitnodigen om een bijdrage te leveren en te onderzoeken hoe ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen stimuleert het welbevinden op meerdere terreinen. Uit onderzoek blijkt dat ouderen aangespoord moeten worden om dingen die ze nog zelfstandig kunnen, ook daadwerkelijk zelfstandig uit te voeren.