העלייה לרגל

מאת נעמה כהן גרשון וגבי טוטמן

מהי מצוות החג'?

המצווה החמישית היא החג', כלומר העלייה לרגל, היא מתרחשת בחודש המוסלמי ד'ו אל חיג'ה בעיר מכה ובאתרים המקודשים סביבה.

המצווה מגיעה מהמנהג הערבי הקדום, לפיו כל אדם מוסלמי המסוגל לכך פיזית וכלכלית עולה לרגל פעם אחת בחייו למכה. כאשר העלייה לרגל מגיעה למרחק של עשרה קילומטרים ממכה, הגברים מתלבשים בלבוש מסורתי העשוי משני סדינים לבנים, והנשים בלבוש מתאים. הטקסים הרגילים של העלייה לרגל כוללים שבע הקפות סביב הכעבה, נגיעה באבן השחורה (אם לא ניתן לגעת בכעבה מפאת הצפיפות, ניתן להצביע לעברה).

העולה לרגל זוכה לכבוד רב בקהילה המקומית שממנה הוא יוצא: עבור רבים זוהי סיבה בפני עצמה לצאת למסע הזה. מורים אסלאמים מנחים כי על מטרת המסע להיות רוחנית ואין לצאת אליו כדי לזכות במעמד חברתי. על היוצא למסע להיות במודעות עצמית תמידית, דבר המוביל לשיפור עצמי.

עולה הרגל:

עולה הרגל חייב לבצע לקראת כניסתו למכה כמה פעולות:

להיטהר, להתבשם, לגזוז ציפורניים, לגלח את שפמו, ללבוש בגדים לבנים ולא לכסות את ראשו. אישה העולה לרגל חייבת גם היא להיטהר ולהתבשם. לאחר פעולות אלו עולה הרגל צריך להתפלל ולהצהיר על כוונתו לקיים את מצוות העלייה לרגל, וכן לקרוא קריאות המבטאות כניעה לאל.

העליה לרגל (החג') בדת האסלאם