Al Amal

Financiën

Informatie m.b.t. de lidmaatschap contributie!Salâm ‘alaykum warahmatullâhi wabarakâtuh beste drager,


Onlangs heb jij je aangemeld voor de 100 dragers campagne. Je hebt aangegeven de jaarlijkse lidmaatschap contributie à €120,= in één keer te willen voldoen.


Vereniging al-Amal werkt helaas (nog) niet met machtigingen voor automatische incasso. Daarom verzoeken wij je om de contributie zelf (handmatig) over te maken of dit contant af te geven.


Onze bankgegevens zijn als volgt:


Vereniging Centrum Al-Amal

Bankrekeningnummer: 1 0 6 . 0 8 6 . 9 7 9

Onder vermelding van: Lidmaatschap en je voor- en achternaam


We hopen je door middel van deze mededeling voldoende geïnformeerd te hebben over de financiële afhandeling van jouw dragers lidmaatschap. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons uiteraard mailen.


Tot slot willen we je bedanken voor jouw inzet en wij vragen Allâh bij Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om het van jou te accepteren en in veelvoud terug te betalen op de Dag des Oordeels. Moge Allâh de Voorziener jouw bezit vermeerderen en het zegenen. Moge Allâh de Barmhartige jou verlossen van de problemen in deze wereld en in het hiernamaals.


En O Allâh, overgiet onze geliefde profeet Muhammad en zijn familie en zijn metgezellen en de volgelingen, met Uw voortreffelijke, onmiskenbare zegeningen, Allâhumma âmîn! En Alle lof en zegeningen zijn bij Allâh de Heer der werelden.


Wa ‘alaykum as-salâm warahmatullâh,


Jongerenbestuur Al-Amal