Werken in de EU

Gemaakt door: Koen Baggus A2VT3

Intro

In sommige landen is de werkgelegenheid niet evenredig over het land verdeeld.

Voorbeeld: In Italië is het zuiden achtergebleven met investeringen in de economie daardoor is er veel meer jeugdwerkloosheid dan in het noorden.

De regering moet nu in het zuiden gaan investeren om te voorkomen dat de verschillen in welvaart binnen Italië nog groter worden.

Werkloosheid in steden

Big image

Productiesectoren en welvaart

De EU-samenwerking begon in de landbouw.

In de rijke gebieden heeft de commerciële landbouw zich ontwikkeld, terwijl in de armere gebieden juist veel traditionele landbouw voorkomt (die heeft geen toekomst vanwege lage opbrengsten).

De vestigingsplaatsfactoren zijn veranderd, vroeger vestigde de industrie zich bij delfstof, nu zijn afzetmarkt en arbeidsmarkt belangrijker geworden.

Bedrijven in oude industrie gebieden reageren vertraagd op de veranderde omstandigheden, dat noem je inertie.

De dienstensector past zich sneller aan, dat zijn vaak footloose bedrijven die makkelijk verplaatsbaar zijn.

Spreiding

In de EU kun je drie gebieden ten aanzien van de industrie en diensten onderscheiden:

1.Kern gebied concentratie van industrie en diensten.

2.Overgangszone

3.Periferie weinig of geen industrie en diensten


Door uitbreiding van de EU zijn verschillen tussen de regio's groter geworden.

Het overgrote deel van de beroeps bevolking werkt in:

Oost Europa: landbouw

Zuid Europa: industrie

West en Noord Europa: dienstensector

toekomst van de eu

De EU wil met haar Regionaal beleid de regionale ongelijkheid bestrijden.

Extra steun naar arme gebieden in periferie.

Andere gebieden krijgen geld om te investeren in werk en onderwijs.

De EU wil zich niet meer blijven richten op de landbouw, maar op een kennis economie met een goed opgeleide bevolking.

Big image

bron

Boek aardrijkskunde: Wereldwijs 2HV

Hoofdstuk 3

Paragraaf 3

google voor plaatjes