תספיג אימונולוגי

שיטה שמטרתה לזהות חלבון מסויים בין כלל חלבוני הדגימה.

השיטה מורכבת מכמה שלבים

Western Blotting