Tyskland, et land i fremgang

Tyskland som en mektig nasjon må være med på utviklingene av kolonier i Afrika.

Hvordan kan Franskmennene få kontroll over Afrika, når de ikke kan forsvare sine egne områder?