Mensen met een beperking

met een kinderwens

Mensen met een beperking met een kinderwens kunnen ondersteuning krijgen.

Ook mensen met een beperking hebben een kinderwens maar dat betekent niet dat het absoluut niet mogelijk is om het kind op te voeden. Er is natuurlijk voldoende hulp voor mensen met een beperking.


Er zijn ook een aantal tips voor mensen met een beperking. Als je kinderen hebt kun je kinderbijslag aanvragen, er zijn namelijk ook financiële tips die je goed bij kunt houden. Op de site www.rijksoverheid.nl staan een aantal tips waar je op kunt kijken.

Niet alleen de financiën zijn belangrijk maar ook de betrokkenheid tot het kind. Voor een kind is het fijn als ze merken dat je geïnteresseerd bent, als je bijvoorbeeld na een schooldag vraagt hoe de dag was en dat je weet wat je kind doet op een dag. Als je kind een probleem heeft is het fijn als je een luisterend oor biedt. Maar het kind kan ook naar een kinderpsycholoog in de buurt.


Als je een alleenstaande moeder bent kunt u ook naar 'het ouderkindhuis' in Oss, dit is een woongroep waar je met de moeder en het kind kan gaan wonen.

Het is voor een kind ook belangrijk om mee te doen met het kind met bijvoorbeeld spelen met de blokken of mee naar de stad te gaan. Zo heeft het kind het gevoel dat ze belangrijk is en door leuke dingen te doen krijgt ze ook aandacht.

Voor een kind is het ook belangrijk dat zijn of haar leefomgeving er schoon uit ziet, als het je lukt is het fijn als je de was kan doen of een boterham kan smeren, vooral als het kind nog jong is.


Voor een kind is het belangrijk dat je structuur biedt bij de opvoeding, bijvoorbeeld een planning maken zodat het kind weet waar ze aan toe is. Voor het kind is het fijn om te weten wanneer je thuis bent en wanneer je weg bent, vertel ze dit dan ook.

U kunt ook deelnemen aan een organisatie zoals Dichterbij, Cello of Vivaan. Deze organisatie biedt cursussen aan voor mensen met een beperking met een kinderwens. Ze bieden ondersteuning bij beperkte moeders.


Cello Kind en gezin is vooral gericht op de kwaliteit van leven, zowel voor ouder als kind. Ze willen het gezin en omgeving zo goed mogelijk maken. Ze helpen ook bij onderwijs of kinderopvang.


Maar natuurlijk is het voor de ouder ook moeilijk om een kind op te voeden, als je als ouder zelf problemen hebt moet je die natuurlijk ook bespreekbaar kunnen maken. Het kind is natuurlijk heel belangrijk maar de ouder ook. Als ouder kun je naar een van je naasten of naar een hulpverlener, dan kun je denken aan een psycholoog.

Waar je de meeste informatie vind is in Google. Je kan een specifiek onderwerp intypen en dan kun je daaronder sites vinden over dat onderwerp, daar staat vaak veel informatie.

Organisaties die ondersteuning bieden voor ouder met een beperking en kind