Neema- בנק אינטרנטי יזמות ישראלית

מעביר כספים ברחבי העולם במהירות!

אז בשביל מה פיתחו את נימה?

פיתחו את נימה בשביל עזרה לעובדים הזרים בארץ ובעולם אשר מקבלים משכורת במזומן ומתקשים להעביר את הכסף למשפחות שלהם בארצות אחרות.

שאר הבנקים לרוב לא רוצים לקבל את העובדים הזרים ולא מציעים להם שירות.

בנק נימה מקבל את העובדים הזרים, מציע להם הטבות, הלוואות ושירותים ובנוסף, פועל במהירות.

אז איך בנק נימה פועל?

בנק נימה הוא בעצם בנק אינטרנטי אשר מעביר כספים במהירות (תוך שעה בממוצע), בנק נימה גובה מיסים נמוכים מהרגיל וניתן להשיגו בכל רחבי העולם.

Big image