הפגנה בנושא השבת

אנו בעד השבת

בעד השבת

אנו בעד השבת מהסיבות הבאות ביום השבת מגובשים שעושים את הקידוש וגם חלק מחברינו שומרים ואנו יוצאים לעונג שבת עם חברינו ושומעים דברי תורה שעושים את השבת טובה ויותר חזקה וביגלל זה אנו בעד השבת כי אם לא היינו ביכלל בשיעורי תורה לא ידענו מה זה שבת ביכלל.