10 המכות - עבודת הגשה

מגישים : אדיר צלישר ודרור כהן

חלק א'

ציטוט ראשון :"ויהי בימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שועתם אל האלוהים, מן העבודה". הסבר לציטוט - ציטוט זה מספר על מותו של מלך מצרים וקומו של מלך חדש המעביד גם כן את בני ישראל בפרך והם נאלצים לבקש עזרה מ-ה'.


ציטוט שני : "... כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ, וְכָל-הַבַּת, תְּחַיּוּן."

הסבר לציטוט - ציטוט זה מספר על הגזרה הרביעית אשר ציווה על המצרים להרוג כל בן זכר שנולד כדי שמושיען של ישראל לא יוולד.

חלק ב'

אדיר - הכי זכור לי מחג הפסח את האחדות ששוררת במשפחה והחיוך שעולה לכולם על הפנים וכמובן האוכל של סבתא שמבחינתי הוא מקום שני בכל העולם (האוכל של אמי במקום הראשון).


דרור - אני זוכר שאנחנו מקללים את הכוס בכך ששופכים יין וקוראים את סדר המכות בקול רם ואחר כך מוציאים את הכוס כמה שיותר רחוק מהבית.

חלק ג'

מכת בכורות

Big image

בחרנו במכות חושך וארבה

מכת ארבה :

א. מכת ארבה צוינה בספר שמות, פרק י', פסוק י"ב :"ויאמר יהוה אל משה, נטה ידך על ארץ מצרים בארבה, ויעל, על ארץ מצרים, ויאכל את כל עשב הארץ, את כל אשר השאיר הברד.

ב. מכה זו גרמה להידרדרות החקלאות עד כדי כך שלא נותר יבול במצרים כולה ואנו משער כי המצרים סבלו רבות עקב חסרון המזון.

ג. לא הייתה לפרעה כל התראה על בואה של המכה.

ד. לא צוין עם בני ישראל נפגעו או לא אך אנו משערים שהם לא נפגעו כי אחרי הכול ה' בצד של שני ישראל ולא נראה לנו הגיוני שהוא יפגע בהם.

ה. לאחר המכה פרעה קרא למשה ולאהרון והתחנן בפניהם שיבטלו את המכה ובתמורה הוא ישחרר את בני ישראל וכך היה אך לבסוף פרעה התחרט (לכך גרם ה') והשאיר את בני ישראל אצלו.

ו. מסקנותינו מן המכה הן שמכה זו השפיע רבות על המצרים בעיקר בתחום החקלאי ובנוסף מכה זו הייתה נוראה כל כך עד כדי כך שפרעה החליט לשחרר את בני ישראל ואם ה' לא היה מקשה את ליבו בני ישראל היו משתחררים מוקדם יותר.

מכת חושך :

א. מכת חושך צוינה בספר שמות, פרק י', פסוק כ"א :"ויאמר יהוה אל משה, נטה ידך על השמים, ויהי חושך, על ארץ מצרים, וימש חושך".

ב. מכה זו גרמה לנזק בעיניהם של המצרים מפני שלאחר 3 ימים בחושך מוחלט משהו משתנה בראיה וקשה להסתגל לאור במהירות שכזו.

ג. לא הייתה לפרעה כל התרעה על בואה של המכה.

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה, ציטוט :"... ולכל בני ישראל היה אור, במושבתם".

ה. תגובת פרעה הייתה לקרוא למשה ולהתחנן בפניו לבטל את המכה (שוב).

ו. מסקנותינו מן המכה הן שמכה זו השפיע על המצרים הרבה יותר מאשר השפעתה של המכות הקודמות אך לא השפיעה כלל על בני ישראל וחייהם מפני שבני ישראל המשיכו לחיות כרגיל (כמו שצוין מקודם).

חלק ד'