Police 1945

historyczna gra miejska i inscenizacja

Friday, April 24th, 9-11pm

Police, Poland Park Solidarnoci

blllla aaalalaal aaa a aa a a polegająca na zrealizowaniu zadania mmmmmm

Więcej

Więcej informacji znajdzie na FB

na stronie stowarzyszenia

na stronie wydarzena