Screen-Bay rental services

PUB screens

Big image

Pubscreens by Screenbay

Screenbay onderscheidt zich, bij verhuur , ten opzichte van de anderen op de markt door het aanbieden van vooruitstrevende concepten. De reclameregie, opmaak van content en reclame zijn hierin vaak zeer bepalend.

"gezien worden"

De Screenbay LEDschermen laten u toe, gemakkelijk informatie te verspreiden, uw communicatie duidelijk te voeren en op een efficïente, doeltreffende wijze uw publiciteit te verzorgen. Het scala aan mogelijkheden is oneindig. De “PUBscreens” worden meestal in horecazaken toegepast, ten voordele van recreatie & sportverenigingen.
Screenbaywerkt met zowel mobiele schermen als met schermen op vaste locaties.

Schermen & content

Het basisscherm Samsung RMD is 40" groot, geplaatst met muurbeugel.

Installatiekost 75 €

Maandelijkse huur incluis ondersteuning en service 25€ per maand (contract 36 maanden).

Opmaak reklameblokken 25 € per blok

Vanaf 25 blokken is dit nog 20 € per blok

Layout prijslijsten & documenten