שמות עצם

בדף הזה אסביר דברים על שמות העצם

מהו שם עצם?

שם עצם הוא מילה שהיא שם של דבר מסויים שאפשר לתאר ולהוסיף שייכות ו-ה היידוע.


זיהוי שם העצם

אשפר לזהות את שם העצם בעזרת שת"ה

ש- שייכות

ת- תואר

ה- ה היידוע

סוגי שמות העצם

לשמות העצם יש ארבעה סוגים:


שמות עצם מופשטים, שמות עצם מוחשיים, שמות עצם כלליים ושמות עצם פרטיים.

שמות עצם מופשטים הם שמות עצם שאפשר רק לדמיין כמו שמחה.

שמות עצם מוחשיים הם שמות עצם שאפשר לראות אותם/לשמוע אותם/למשש אותם/להריח אותם/לטעום אותם כמו בושם.

שמות עצם פרטיים הם שמות של מקומות ודברים כמו ירושליים.

שמות עצם כלליים הם שמות עצם של דברים כלליים כמו מסעדה.

שמות עצם בזכר ובנקבה

שמות העצם מחולקים לזכר ולנקבה אז איך מבדילים ביניהם?


לפי הסיומת!

סיומת של נקבה (בדרך כלל) היא ה או ות.

סיומת של זכר (בדרך כלל) היא ים כיוון שלזכר יחיד אין סיומת.

אך יש מלים כמו כיסאות שהם בזכר (או הפוך) והם נגמרים ב-ות, במקרה כזה מוסיפים לשם העצם שם תואר למשל, אומרים כיסאות יפים/יפות?

וכך יודעים אם שם העצם הוא בזכר או בנקבה.