לא לעשן

חברת תרומות

עישון מונע הרג

חברתינו מונעת ממעשנים להתמכר ולמות מסרטן שנגרם מסיגריות אנו רוצים שהסיגריות בראים יותר וללא מחלות העבודה שלנו היא למנוע את מחלות אלה אנו הולכים לחצי שעה לעודד מעשנים לא לעשן

שעות התרומה ומקומותיה

התרומה שלנו היא נמצאת בריכוז המעשנים קל וכבד כדי למנוע את ההתמכרות שלהם בשעות 12-8