WEB ABC

INTRANET & EXTRANET

INTRANET

Een intranet is een gesloten netwerk waarin de computers van een instelling zijn opgenomen. Alleen mensen die binnen de organisatie werken hebben toegang tot dit netwerk. Via dit netwerk kunnen medewerkers, ongeacht hun locatie, beter met elkaar communiceren.

Voorbeeld: het netwerk van school speciaal voor leraren. Alleen leraren die in deze organisatie werken, krijgen toegang tot gegevens waar wij als leerlingen niet over kunnen beschikken (cijfers, roosters, ect)

EXTRANET

Gesloten bedrijfsnetwerk op het internet. Bedrijven kunnen een extranet gebruiken voor het uitwisselen van gegevens. Een extranet kan alleen worden benaderd met de juiste inloggegevens.

Voorbeeld: Ma-net en Magister, dit is alleen toegankelijk met de juiste inlog gegevens van de school. Mensen van buitenaf die over geen inloggegevens beschikken, kunnen de informatie waarover wij beschikken, niet inzien.