Hoofdletters en leestekens

Door Sam en Lisa

Hoofdletters

Je gebruikt hoofdletters bij:
1. Begin van de zin.
2. Merken/ bedrijven.
3. Namen.
4. Aardrijkskundige namen.
5. Namen van talen en bevolkingsgroepen.

Leestekens

Punt.

Wanneer gebruik je een punt:

-aan het einde van de zin.

-na afkortingen

-in cijferreeksen (1.000)

-Aan het eind van een zin schrijf je een punt.

 • Er komt geen spatie vóór de punt.
 • Als je na de punt op dezelfde regel verdergaat, komt er een spatie tussen de punt en het volgende woord.
 • Als de zin eindigt met een afkorting die al een punt heeft, komt er geen tweede punt.
  Dus: tot ziens op 12 mei a.s.
 • Leestekens

  Regels over het vraagteken???

  -Na een vraag schrijf je een vraagteken.

 • -Er komt geen spatie vóór het vraagteken.
 • -Als je na het vraagteken op dezelfde regel verdergaat, komt er een spatie tussen het vraagteken en het volgende woord.
 • Leestekens

  Regels voor het uitroepteken!!

  -Na een waarschuwende tekst schrijf je vaak een uitroepteken, bijvoorbeeld op een bordje: "Pas op, nat!"

  -Als je in een tekst wilt laten zien dat iets geroepen wordt, gebruik je ook een uitroepteken, bijvoorbeeld als iemand roept: "Ik ben hier!"

 • -Er komt geen spatie vóór het uitroepteken.
 • -Als je na het uitroepteken op dezelfde regel verdergaat, komt er een spatie tussen het uitroepteken en het volgende woord.
 • Leestekens

  Dubbele punt en puntkomma:;


  Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat.


  Een puntkomma is een leesteken midden in een zin. Er is een belangrijk verband tussen de delen voor en na de puntkomma, ook al zijn het vaak twee volwaardige zinnen en zou een punt ook gekund hebben. Een voorbeeld:

  Leestekens

  Regels voor de komma,


  - Tussen bijvoeglijke naamwoorden

  - In een opsomming (maar niet tussen ''en')

  - Achter een briefaanhef

  - Bij een aanspreking (Bello, waar ben je?)

  Leestekens

  "Dubbele aanhalingstekens en enkele aanhalingstekens'


  Aanhalingstekens zet je ergens omheen, bijvoorbeeld om een citaat of een zelfbedacht woord. Ná de beginaanhalingstekens komt nooit een spatie.


  Je mag enigszins zelf beslissen wat je doet, als je je maar aan de volgende richtlijnen houdt:

  • Zorg dat de beginaanhalingstekens en de eindaanhalingstekens van hetzelfde type zijn.
  • Zet geen spatie na aanhalingstekens openen, zet geen spatie voor aanhalingstekens sluiten. Met andere woorden: plak de aanhalingstekens vast aan hetgeen waar ze omheen staan.

   Niet: er staat" verboden toegang "op het hek.
   Maar: er staat "verboden toegang" op het hek.
  • Als je citaten binnen citaten hebt, wissel dan de aanhalingstekens logisch af. Bijvoorbeeld:

   De directeur vroeg: "Wie heeft er 'protest' op de voordeur gekalkt?"
  Spellingkampioen - Hoofdletters
  Voorlezen met Paul Middellijn - Gebruik de leestekens

  10 oefenzinnen

  Schrijf de volgende zinnen goed over:


  1. laat me met rust riep ze boos

  2. heb je al ooit een bezoek gebracht aan de glasblazerijen van venetië

  3. deze oefeningen zijn veel te moeilijk huilde het jongetje

  4. ik vind margriet een mooie naam

  5. de minister vertelt dat hij graag fietst

  6. tijdens de vakantie gaan we naar de ardennen juicht sara

  7. de reporter deelde mee dat het belgisch doelpunt werd afgekeurd

  8. de apotheker zei neem voor elke maaltijd een lepel hoestsiroop

  9. de supporter vroeg ken jij jan janssen de oud-wielrenner nog

  10. de nederlandse klant vroeg aan de postbediende hebt u 10 postzegels voor mij