מנהגי השבת

קידוש

מהו קידוש ?

קידוש ביהדות הוא איזכור קדושת היום (שבת או חג) בטקס קצר. הקידוש נעשה על ידי ברכה מיוחדת הנאמרת לרוב על גביע יין (או מיץ ענבים). ישנה מצווהמהתורה לערוך קידוש בליל שבת וחג, היא מצוות קידוש השבת בדברים. הקידוש נערך קודם הסעודה להראות שהסעודה נעשית לכבוד השבת, בדרך כלל על ידי בעל הבית או הבכיר מבין הנוכחים. הקידוש הנעשה ביום השבת והחג הוא תקנה דרבנן.

על פי ההלכה, בהיעדר יין, אפשר לעשות קידוש גם על פת או על חמר מדינה (משקה שאנשים שותים לצורך הנאה ולא משום צימאון).

קידוש מהתורה (שנעשה על ידי אמירה בלבד) מתקיים לחלק מן הדעות גם בתפילת העמידה של תפילת ערבית של שבת.


לפי המסורת נפתחת סעודת ליל שבת וכן סעודת השבת בקידוש - בקריאת קטעי מקרא וברכה על היין. הקידוש של ליל שבת כולל שלושה חלקים: קריאת פסוקים מספר בראשית המתארים את סיום מלאכת הבריאה ואת השבת (א 31, ב 1 - 3); ברכה על היין ("בורא פרי הגפן"); ברכת השבת וקדושתה - "ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו". חובת הקידוש נזכרת כבר במשנה,שלח אך נוסח הקידוש ידוע לנו רק מימי מתקופת הגאונים.

משמעות הקידוש

מטרת הקידוש היא ליצוק תוכן וקדושה ליום השביעי. כך למשל הבין הרמב"ן בפירושו לתורה אשר השווה בין הקידוש בשבת לקידוש החודש והיובלות :

"אבל לרבותינו עוד בו מדרש ממלת 'לקדשו', שנקדשהו בזכרון, כענין 'וקדשתם את שנת החמשים שנה' (ויקרא כ"ה, י), שהוא טעון קידוש בית דין לומר ביובל 'מקודש מקודש'. אף כאן צוה שנזכור את יום השבת בקדשנו אותו... וזה על קדוש הלילה, לפי שכל הטעונים קדוש מתקדשים בכניסתן פעם אחת, כגון קדוש החדש, וקדוש היובל" (שמות כ', ז).

אמנם השבת קדושה מעצמה, ואינה צריכה את הקידוש שלנו, אבל הקב"ה רוצה שנהיה שותפים איתו במעשה העשייה של מעשה בראשית. בשיתוף עם הקב"ה, עם-ישראל יוצק קדושה ומשמעות לתוך השבת .

מטרת הקידוש היא ליצוק תוכן וקדושה ליום השביעי. כך למשל הבין הרמב"ן בפירושו לתורה אשר השווה בין הקידוש בשבת לקידוש החודש והיובלות :

"אבל לרבותינו עוד בו מדרש ממלת 'לקדשו', שנקדשהו בזכרון, כענין 'וקדשתם את שנת החמשים שנה' (ויקרא כ"ה, י), שהוא טעון קידוש בית דין לומר ביובל 'מקודש מקודש'. אף כאן צוה שנזכור את יום השבת בקדשנו אותו... וזה על קדוש הלילה, לפי שכל הטעונים קדוש מתקדשים בכניסתן פעם אחת, כגון קדוש החדש, וקדוש היובל" (שמות כ', ז).

אמנם השבת קדושה מעצמה, ואינה צריכה את הקידוש שלנו, אבל הקב"ה רוצה שנהיה שותפים איתו במעשה העשייה של מעשה בראשית. בשיתוף עם הקב"ה, עם-ישראל יוצק קדושה ומשמעות לתוך השבת .