ELS NOSTRE INSTRUMENT

Sarai Aldomà i Carla Not 1rC

Remor del vent

-Una caixa de piles buida

-Diferents trossos de cartrons retallats

-Palletes

-Pegament Ultrafort

-Permanent

-Tisores

-Cinta de doble cara


Per realitzar el nostre instruments tenim que agafar les palletes de colors i empegar-les amb cinta de doble cara amb una capsa de piles buida. Un cop col·locades les palletes ficarem uns catronets entre la capsa i les palletes perquè no s'aixafin. Un cop empegat tot el necessari retallarem les palletes en forma diagonal i decorarem la caixa amb permanent.

Família i parts de l'instrument

El nostre instrument és de la família dels instruments de vent, i té una construcció senzilla.


Podríem dir que les seves parts són les canyes que el formen, i la capsa que les subjecta perquè quan el fem sonar sigui més còmode de subjectar.

Cómo hacer una flauta de pan con cañitas.

Vídeo

Per fer la nostra flauta que imita mes o menys la remor del vent ens vam inspirar fent la construcció d'aquesta flauta de pan.

Guitarra

Materials:

-Recipient de suavitzant de roba.

-Fil de pescar

-Dos "tacos" de fusta

-Tub de PVC

-Rosques

-Cola blanca

-Retalls de revista

-Trepant

-Cinta Aïllant

-Permament

-Tornillos

-Silicona


Per realitzar una guitarra amb tots aquest materials comencem foradant el recipient de suavitzant per tant de que faci de caixa de ressonància. Un cop fet això, enganxarem amb silicona el tub de PVC perquè faci de mànec de la guitarra i que un cop subjectat el folrrarem a cinta aïllant metàl·lica. . Amb l'ajuda d'un adult, amb el trepant fixarem els "tacos" de fusta perquè subjectin les cordes de la guitarra fetes amb fil de pescar. Abans daixò, enroscarem les rosques als "tacos"de fusta perquè un cop la guitarra estigui decorada amb el collage de retalls de revistes, lligarem les cordes d'extrem a extrem a les rosques.

Família i parts de l'instrument

La guitarra és de la família dels instruments de percussió.


Les parts principals que nosaltres hem fet són:


-La caixa de resonància

-Les cordes

-El mànec de la guitarra

-Clavilles

-El pont

Pluja de llegums

Materials


-Tub d'hule

-Filferro

-Cola blanca

-Llegums i pasta

-Retalls de paper

-Dos cercles de cartóPer començar vam agafar el tub d'hule i el vam forrar retalls de papers de colors empegant-los amb cola blanca. Ho vam deixar secar i llavors vam ficar el primer cercle de cartó al cul de tub perquè un cop haguem posat el filferro no s'estravies. Quan vam posar el fil el següent pas va ser introduir la pasta i els llegums amb l'intenció que imitin el so de la pluja. Per finalitzar vam empegar el segon cercle de catró a l'extrem que quedava descobert i ja tenim el nostre pal de pluja fet.

Big image

Família i parts de l'instrument

Aquest instrument és idiofón que sona per sacseig difós.

Com a parts podríem dir que té, el tub com a caixa de ressonància i les llegums que són el principal component per fer sonar l'instrument.