יום המעשים הטובים ...

טופז כהן , לבנה בלאיש

עזרה לזולת

ביום המעשים הטובים אנחנו צריכים לעזור , לתת , לקבל ולכבד.

דוגמא : לנקות את הבית ספר, לצבוע קירות בבית חולים, באק"ים ובעוד

מקומות .

Big image