Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Τι είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι

Με τον όρο ηλεκτρονικό παιχνίδι αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε παιχνίδι παίζεται με τη χρήση

κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής.


Κατηγορίες βιντεοπαιχνιδιών

• Action Adventure

• Adventure

• MMO

• Platform/Platformer

• Puzzle

• RPG

• Racer

• Rhythm-Dance

• Sports

• Strategy

• First-person shooter

• Role-playing


Τι είναι τα Μαζικά Online παιχνίδια?

Τα παιχνίδια αυτά έχουν μικρές

απαιτήσεις από το χρήστη/παίκτη, καθώς έχουν ελάχιστα γραφικά και όλη η επεξεργασία γίνεται στο

διακομιστή (server) και όχι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη