DEIXALLES ESPECIALS

VEHICLE RECOLECTOR

El VEHICLE RECOLECTOR:

Aquest es el mètode del vehicle recolector

EXPLICACIÓ DEL PROBLEMA DE LES DEIXALLES ESPACIALSLes deixalles espacials són un gran inconvenient i problema per a varies raons, una d'elles es que embruten i contaminen l'espai de manera que pot influir en varies coses, en la neteja del nostre univers, també pot ser un obstacle per les naus i un perill pels satèlits ja que els poden destrossar amb la velocitat que poden arribar a adquirir.EXPLICACIÓ DEL MÈTODE ESCOLLIT PER RESOLDRE EL PROBLEMA


He escollit el mètode del vehicle recolector, perquè es un mètode net i eficient per destruïr aquestes deixalles ja que té la capacitat de recollir deixalles i portarles al lloc on vulgui; ja sigui a l'estacio base o a l'atmosfera perque al entrar a l'atmosfera es desintegrin i desaparèixin.PROMOTORS D'AQUEST MÈTODE


Els promotors d'aquest mètode són principalment l'URSS i la NASA.AVENTATGES I INCONVENIENTS D'AQUEST MÈTODE


Els inconvenients d'aquest mètode serien els gastos en diners i en combustible que pot arribar acostar però tot i així jo crec que si aquest mètode funcionés valdria la pena invertir els diners perque així desapareixerien les deixalles espacials.