TNTT WEEKLY

CHÚC MỪNG NĂM MỚI! ĐINH DẬU 2017

Big image

Vui Tết tràn đầy ân sủng Chúa.

Mừng Xuân chan chứa Phúc Lộc Trời.

Cùng với Quý cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành Trung Ương, chúng con xin chúc mừng quý Đức Ông và quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Uý và Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên và Huynh Trưởng các cấp, các em Thiếu Nhi Thánh Thể một năm mới an bình, mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa Giêsu Thánh Thể.


Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc lành cho tất cả mọi thành viên của Phong Trào Thiếu Nhi thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.


BCHTU PT/TNTT/VN/HK

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

The Weekly Gospel Booklets are ready to be shipped to all Chapters across USA. Please contact Weekly Gospel Lesson team (ctttproject@tntt.org) for any questions/concerns. Electronic versions are available on the TNTT website under Resources/Weekly Scripture Lesson, or you can access it from this url: http://www.tntt.org/resource/weekly-scripture-lessons/


4TH SUNDAY OF ORDINARY - JANUARY 22, 2017

Big image

VEYM NATIONAL EVENTS IN 2017

1. Feb 28th | Deadline for Niên Liễm 2016-2017

2. Mar 1st | Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: Mùa Chay 2017

3. Mar 5th | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Hy Sinh"

4. Mar 19th | Tiệc Gây Quỹ Tại Miền Nam - Houston, TX

5. Apr 20th | Hội Nghị Huấn Luyện Viên - Phía Đông

6. Jun 17th | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

7. Jun 28th | Tiberia 10 - Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 3

8. Jul 27th | Hội Nghị Huấn Luyện Viên - Phía Tây

9. Aug 30th | Tiberia 11 - Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 3

10. Oct 1st | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

11. Oct 1st | Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: Tháng Mân Côi 2017

12. Dec 3rd | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

PRAY WITH POPE FRANCIS

The Pope Video 01-2017 — Christians serving humanity — January 2017
Big image

UPCOMING EVENTS

Feb 18th

Samaritanô 62 | Trợ Tá | Ngày Lý Thuyết | Walnut Grove, CA | MTY | Contact: Tr. Nguyệt Đinh

Mar 3rd

Về Đất Hứa 21 | HLHT Cấp 1 | Arcadia, CA | MTN/LĐRK |Contact: Tr. Việt Hoàng

Mar 16th

Phêrô 13 | HLHT Cấp 1 | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Trần

Mar 19th

Tiệc Gây Quỹ Góp Một Bàn Tay tại Miền Nam | Houston, TX

April 6th

Lửa Thiêng 57 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu | Anaheim, CA | MTN

April 9th

Samaritano 63 | Trợ Tá | Anaheim, CA | MTN

May 26th

Sa Mạc Chuyên Đề: Lãnh Đạo & Sinh Hoạt | Rockville, MD | MTĐ | Contact: Tr. Nguyễn Nhung

May 27th

Samaritanô 62 | Huấn Luyện Trợ Tá | Walnut Grove, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Jun 1st

Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 2nd

Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 28th

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu | Honolulu, HI | MTY

Jul 13th

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt


Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 - Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

Aug 3rd

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ

Aug 30th

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông