ביה"ס יהודה הלוי

ירושלים

הולכים בדרך הבטוחה

הדרך הבטוחה

ילדי בביה"ס יהודה הלוי הולכים בדרך הבטוחה

בדרך לביה"ס ובדרך לבית

תלמידי ביה"ס מקשטים הולך רגל