רכזים יקרים -חג שמח

25/9/15

תיקי מקצוע

מיד לאחר סוכות אתחיל במפגשים אישיים . המפגש הראשון יעסוק בתיק המקצוע ופתיחת שנה של הצוות .

על תיק המקצוע להכיל את החוצצים הבאים -

רשימת אנשי הצוות ת.ז. - כולל תאריכי ימי ההולדת ודף קשר

תכנית לימודים שנתית וחודשית מעודכנת לשנת תשע"ו

תכנון מול ביצוע

מענה לשונות

אסטרטגיות למידה - שלהבת

פרטני

תלמידי אל"ה

מפת הערכה

חלופות בהערכה

טופסי מבחנים

מיומנויות / אסטרטגיות הבאות לידי ביטוי במבחנים

התפלגויות

מורים חונכים

התייחסות למודלינג בצוות - צפייה בעמיתים

פניות הורים/ תלמידים וטיפול

מקווה שלא שכחתי ..

אנא הגיעו למפגש ערוכים עם תיק מסודר ומותאם לשנת הלימודים הנוכחית .

תודה מראש ,

ורד

אתר החטיבה

יקרים ,

בהמשך לבקשה מישיבת הרכזים מבקשת לשלוח לבנימין והעתק אליי קובץ מותאם לאתר ובו מידע רלוונטי על תחום הדעת , הנושאים הנלמדים , פעילויות וחוויות מהשיעורים . על הקובץ להיות מעוצב ומותאם לתחום הדעת , בנוסף המלצתי לצרף תמונות תוכן מהשיעורים .

אשמח לשיתוף פעולה בנושא .

שילוב צוות שילוב

השנה צוות שילוב ישתלב בשלושה תחומי דעת ויחד עם הצוות המקצועי של אותו תחום דעת יבנה תכנית שמטרתה להנגיש עבור התלמידים את הנושאים הנלמדים ולהבנות אסטרטגיות מתאימות לתחום הדעת .

יעל אבידר תלווה את צוות ספרות ותשתלב בישיבות הצוות

בת אל תלווה את צוות היסטוריה ותשתלב בישיבות הצוות

ורד כרמי תתלווה לצוות מדעים ותשתלב בישיבות הצוות .

בהצלחה ובתקווה לשיתוף פעולה והרחבת הרעיון לתחומי דעת נוספים .

שעות פרטניות

צוות יקר ,

במהלך החופשה זה הזמן לסגור את כל קצוות תחילת השנה ולסיים את כל שיבוצי התלמידים לשעות הפרטניות .

מבקשת מכל רכז לצרף לתיקי המקצוע את שמות התלמידים ששובצו לשעות הנ"ל מול שם המורה המלמד .

אני מזכירה לעדכן את אנשי הצוות לגבי החדרים אליהם שובצו לשעה הפרטנית וזאת בכדי למנוע אי נעימות של חיפושים מיותרים בחטיבה .

בנוסף אנא שלחו לי במייל ---תכנית עבודה חודשית למורה המקצועי - שבצו את שם המורה ושמות התלמידים - מזכירה לכם לנהל מעקב חודשי מול המשו"ב והמורה המקצועי .

שוב מצרפת את הקבצים הנ"ל ומזכירה לשלוח להורים במשו"ב את טופס השיבוץ לשעה הפרטנית - הורים שלא מחזירים תשובה נא בקשו מהמורה ליצור איתם קשר טלפוני .

הזמנה לשעה פרטנית - מכתב להורים

תכנית עבודה לשעות פרטניות למורה המקצועי - חודשית

תכנית עבודה לשעות הפרטניות לרכז המקצוע - שנתית

ורד

ישיבות צוותים

מזכירה לכם שוב למרות הלחץ בעשייה לעצור לרגע ולהתחיל כל ישיבת צוות בפעילות נחמדה , היכולה להתאים לרוח התקופה .

תודות למירב ואורית על הכיבוד הטעים

תודה לשרי על השיתוף בפינה שלי

ותודה לאורי על השיתוף בלמידה מהצלחות , אכן למדנו רבות משתיכן .

מאחר וחלקכם לא השלים את הרישום בדוקס מבקשת מכם להשלים בכדי שנגיע למפגש הבא מוכנים .


https://docs.google.com/document/d/1nHQtzgiusOEnG8x6vEfVOt4KxeRcVgiprzkLIVZ4OIk/edit

אנא שבצו את שמכם במועד הנח לכם .

שתהיה לכולנו שנה של הצלחות

הזנת משו"ב

אנא עקבו באופן שוטף אחר הזנת המשו"ב של אנשי הצוות .

אפשר לנצל את פסק הזמן בחופשת סוכות ולבדוק האם כל אנשי הצוות הזינו משו"ב באופן סדיר מתחילת השנה,

כולל הזנת נושאי השיעור ושיעורי הבית שניתנו .

מזכירה גם לוודא הזנת הישגים מיד לאחר החזרת טופס המבחן / בוחן לתלמידים .

Big image
שלומי שבת - בראשית עולם