של"ח

1. נימוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים.

נימוק מרכזי נוסף היה כי שינוי כיוון האש אשר הוביל לשריפת החומה השנייה הוא סימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם בצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כן עליהם להיענש.

הסבר לנימוק המרכזי ה-1: שהם לא רוצים להאמין\לעבוד לרומאים כי אנחנו מאמינים ועובדים רק בשביל ה".

הסבר לנימוק המרכזי ה-2: האל כעס על הנוצרים בגלל שהם עשו חטא כשהם שינו את כיוון האש שהביא לשריפת החומה השנייה ובגלל זה מגיע להם להיענש.

2. 2 פריטים המתארים את סיפור מצדה: א.