עדכון מהמועצה הירוקה

שתילת עצים בשדה הבור ליד אגם

ילדי המועצה יצאו לשתילת עצים יחד עם ילדי אגם .

ילדי מועצה הכינה טקס קצר