העלייה מברה"מ בשנות ה-90

מגישים: אורי קצ'נוב שי סבי וניב כהן

היסטוריית יהודי ברה"מ לשעבר

בברית המועצות לשעבר היו גילויי אנטישמיות חמורים ויהודים רבים נרצחו בגלל היותם יהודים.

מסע הטיהורים של סטלין כלל גם יהודים רבים.

לעומת זאת נתוני ההשכלה של יהודי ברה"מ היו גבוהים יותר משאר האוכלוסייה ולכן השלטונות לא אפשרו להם עד שנות ה-90 לעזוב את שטחי המדינה, על מנת לנצל את יכולות ההשכלה הגבוהות שלהם.

בשנות ה-90 מיכאל גורבצ'וב פתח את שערי ברית המועצות ובכך יהודים רבים הצליחו לעלות ארצה.

קליטת העלייה

בשנות ה-90 כמיליון יהודים מברה"מ עלו לארץ, והמדינה נתקלה בקשיים לשלבם.

מבחינה כלכלית רוב העולים שמצבם היה טוב, מצבם נשאר אותו דבר והם התיישבו במרכז הארץ, לעומת זאת, רוב האנשים שמצבם הכלכלי היה רע, מצבם נשאר זהה, ורובם התיישבו בפריפריה וביהודה ושומרון.

מבחינה תרבותית, רוב העולים קיימו קשרי חברות בינם לבין עצמם.
העולים נתקלו בגילויי גזענות רבים מצד רבנים אשר טענו שהם לא יהודים ומצד פעילי ימין קיצוני.

דמוגרפיה

1. מהווים שישית מהאוכלוסייה היהודית בישראל.

2. רמת השכלתם גבוהה.

3. 98% מהם יהודים.

4. מבחינה אתנית רובם אשכנזים וישנם גם מיעוטים בוכרים, קווקזים וגרוזינים.

5. רובם המכריע אינו שומר מסורת כלל.

אסיר ציון נתן שרנסקי,25 שנה לעלייה מברית המועצות