Оглас за вработување .

SFI Интернет Компанија

Работа во SFI

SFI е интернет компанија која ни дава можност да работиме од дома. Во SFI компанијата се работи во тимови . Во оваа компанија работат многу Македонци .

SFI ги дава следниве можности :


Работа од дома----------------Работно време по ваш избор !


Сигурна плата ---------------Сигурна исплата -која се извршува preku PaYoneer MASTERCARD! компанијата ви ја испраќа на домашна адреса!


Бесплатна регистрација---------Која трае неколку минути !


Бесплатна едукација------- Во која има тимови кои ви извршуваат обука од првиот чекор до последниот (додека не го совладате SFI)

24/7


Тука можете да се регистрирате на следниот линк http://www.sfi4.com/16238793.0/Real2

SFI

Getting Started with SFI