מזל טוב!

מאמיר וגיא

לדן!

מזל טוב ליום הולדתך!,

תחיה עד 120 שנים!

תמשיך ליהיות חזק!

לדן!

תמשיך לעזור בכול!


אנחנו מקווים שתיהיה סופרמן!!!!